Tag Archives: dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

DziennikLekcyjny.logo.235x83.white

W celu utworzenia konta rodzica/opiekuna w dzienniku elektronicznym należy uzyskać od wychowawcy dziecka danych do logowania na stronie internetowej: http://dziennikel.appspot.com