Społecznicy z Liceum Społecznego

We wrześniu 2020 roku grupa społeczników z naszego liceum (w końcu Liceum Społeczne zobowiązuje ;)) postanowiła napisać projekty do programu SPOŁECZNIK na lata 2019-2021. Projekty „Zarembiacy z młodzieżą – pracownia kreatywności i społecznej aktywności” oraz „Nie taki szkielet straszny! Koło Naukowe w dobie koronawirusa” zostały pozytywnie rozpatrzone przez agencję programu, dodatkowo zostały one zarekomendowane przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego za charakter młodzieżowy.

Autorem projektów jest Adam Matlak – tegoroczny absolwent naszej szkoły, a działania, które były podejmowane w ramach dofinansowania na łączną kwotę 8 tysięcy złotych byli m.in. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Dzioch, a także uczniowie, uczennice, absolwenci i absolwentki: Gabriela Kruczek(A), Natalia Gaza(A), Eryk Czerwiński(A).

Przyszły rok to czas oczekiwania i rozpoczęcia nowych projektów, które realizowane będą z głównym założeniem: Rok 2021 to rok E K O.