Próbna matura z języka angielskiego MACMILLAN

Drodzy Uczniowie,

Nasza szkoła została zgłoszona do programu matury próbnej w wydawnictwie Macmillan – język angielski na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym. O dacie przeprowadzenia egzaminu zostaniecie poinformowani przez nauczycielkę języka angielskiego, p. Aleksandrę O’Donnel na zajęciach.

Udostępniamy także link do materiałów z lat ubiegłych.

https://www.macmillan.pl/egzaminy/o-egzaminie?id=2

 

Dużo sukcesów!