Inny początek, nowa rzeczywistość.

Nowy rok szkolny bez uroczystego apelu? Zgadza się, zadbaliśmy o bezpieczeństwo Naszych uczniów, dlatego postanowiliśmy nie organizować niepotrzebnego zbiorowiska.

Zmian w szkole zaszło bardzo dużo, począwszy od modelu klasa-gabinet, czyli każda klasa posiada swoją pracownię, w której odbywają się jej lekcje. Aby uniknąć gromadzenia się na przerwach, szkoła zmieniła wejście – zaczynamy teraz lekcje od godziny 8:00, wchodząc do szkoły przez przeszklone drzwi od strony bramy szkolnej (dotychczas wejście było przy sekretariacie.).

Umożliwiamy uczniom korzystanie z tabletów jako zamienników tradycyjnych książek i zeszytów, aby ograniczyć przynoszenie materiałów z domu.

 

 

 

 

BCBDB05B-1052-4C61-BACD-7253042C43DE