Egzamin maturalny 2020 – informacje.

1. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020

2. Wytyczne MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2020 (maturzyści, rodzice, pracownicy mają obowiązek zapoznania się z dokumentem).

Wytyczne CKE MEN i GIS_plakat

Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej w roku 2020 – https://www.oke.poznan.pl/cms,5614,kto_moze_przystapic_do_egzaminu_maturalnego_w_czesci_ustnej_w_2020_r..htm