Próbny egzamin maturalny – informacje dla uczniów i rodziców

26.03.2020 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał informację o próbnym egzaminie maturalnym. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów i przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Próbna matura zostanie przeprowadzona w terminie od 2 do 8 kwietnia br.

Jak zaznacza Minister Edukacji narodowej Dariusz Piontkowski: “Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by młodzież miała możliwość ocenienia swoich możliwości i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę ponadpodstawową”.

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych pojawią się materiały, które  obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W materiałach znajdą się również nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki.

Terminy próbnego egzaminu maturalnego

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok, godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) język polski (PR)
fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) matematyka (PR)
filozofia (PR)
język łaciński (PR)
historia sztuki (PR)
historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) biologia (PR)
wos (PR)
geografia (PR)
informatyka (PR)
8 kwietnia (środa) chemia (PR)
język litewski (PP)
język białoruski (PP)
język ukraiński (PP)
historia (PR)
język litewski (PR)
język białoruski (PR)
język ukraiński (PR)

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE  – będą rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, na przykład.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

W ciągu pół godziny od zakończenia wyznaczonego czasu na pracę z arkuszem uczniowie są zobowiązani przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć kart z rozwiązaniami).  Adresy email są uczniom znane już z nauczania zdalnego.

Jak podaje w swoim komunikacie dyrektor CKE próbny egzamin maturalny organizowany jest wyłącznie dla uczniów i to oni biorą odpowiedzialność za samodzielną pracę. Egzamin ma na celu uzyskanie informacji i diagnozy min_egzamin(tj. jako szansa pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie; zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Rodzicu! Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, by podeszło do egzaminu próbnego poważnie i odpowiedzialnie. Tylko samodzielna praca pozwoli mu na ewaluację swojej wiedzy oraz wskaże ew. braki.